Projektová činnosť a s ňou spojené poradenstvo

Základné zameranie našej spoločnosti je na územné plánovanie a projektovanie pozemných stavieb.

Ponúkame Vám celú škálu služieb v oblasti územného plánovania a projektovania stavieb

Máme tridsať rokov skúseností v oblasti architektúry a územného plánovania. Venujeme sa obstarávaniu územných plánov regiónov, obcí a zón, vypracovaniu projektovej dokumentácie stavieb obytných, občianskych a priemyselných. Neoddeliteľnou súčasťou našich služieb je i poradenstvo v oblasti územného plánovania, výstavby a životného prostredia.

Potrebujete viac informácií?

Ing. arch. Miroslava Valková

valkova@triplan.sk

0903 691 690