ÚZEMNÝ PLÁN OBCE JELKA – Zmeny a doplnky č. 2

Správa ZaD 2

Správa ZaD 2 – Informatívna príloha

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV – Zmeny a doplnky č. 07/2023

Správa ZaD 7

Správa ZaD 7 – Informatívna príloha